Posuvný systém PSK-PORTÁL

Velkou výhodou posuvných dveří jsou malé nároky na prostor. Svými vlastnostmi a designem se uplatní zejména v novostavbách, ale lze je s úspěchem použít také při rekonstrukcích. Posuvné balkónové / terasové dveře najdou uplatnění zejména ve větších prosklených stěnách a v místech, kde je v interiéru málo prostoru. Standardní posuvné stěny jsou konstrukčně shodné s balkónovými dveřmi. Při zavření je posuvná i pevná část v jedné rovině. Při otevření vyjíždí posuvná část před část pevnou (směrem do interiéru) a posouvá se do stran. Ve spodní části je stejně jako u standardních balkónových dveří okenní rám s rámovou okapnicí. Posuvný mechanický systém obsahuje také sklopnou polohu křídla pro ventilaci.

Možnosti provedení

Provedení posuvných dveří si můžete zvolit v jednokřídlé nebo dvoukřídlé variantě. Posuvné dveře mají specielní kování, které umožňuje odsunutí celého křídla před sousední fixní zasklení, a to nejprve sklopením a následným vysunutím. Výhodou tedy je i to, že okno lze ponechat v poloze větrání na sklopku.

Kování můžete volit buď ve spřažené (PSK 200) nebo nespřažené formě (PSK 160). Zatímco u nespřaženého mechanizmu se pohyb křídla ovládá otáčením klikou, u spřaženého mechanizmu se odsunutí křídla realizuje tahem za delší kliku.

  • První varianta PSK 160 je klasický posuv, kdy musíme křídlo po otevření vlastní silou vysunout a teprve pak můžeme otevírat do boku. Tato varianta se používá pro menší křídla.

  • Druhá varianta PSK 200 Z tzv. „zpřažené nůžky“. U této varianty je kování zpřevodováno tak, že jednoduchým otočením kliky se křídlo samo vysune a následně pak už můžeme otevírat do boku. Tuto variantu je možné použít také pro větší křídla